K 12x15x15 KBK INA ihlová klietka

Cena na dopyt
Množstvo

8060
0 ks