ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.esp-loziska.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“)

Predávajúcim je obchodná spoločnosť ESP Ložiská s. r. o., so sídlom Švábska 11557/1, 080 05 Prešov, Slovenská republika, IČO: 45509786, DIČ: 2023137919, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 23215/P.

Kupujúcim je spotrebiteľ, t. j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je  1) Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 051/7721 597  2) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 08001 Prešov, tel. 051/7580310

OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE ZMLUVY

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Súčasťou objednávky je uvedenie spôsobu, akým kupujúci prevezme tovar od predávajúceho, a spôsobu, akým kupujúci zaplatí predávajúcemu za objednaný tovar.

Po odoslaní objednávky sa kupujúcemu automaticky odošle email na emailovú adresu uvedenú kupujúcim, ktorým sa potvrdzuje doručenie odoslanej objednávky. V prípade nedoručenia tohto emailu do 10 minút od odoslania objednávky nie je doručenie ani vybavenie tejto objednávky garantované. V takom prípade by mal kupujúci kontaktovať predávajúceho a oznámiť mu túto skutočnosť.

Po doručení objednávky predávajúci preverí dostupnosť objednaného tovaru. V prípade skladovej nedostupnosti niektorej položky objednávky predávajúci najneskôr v nasledujúci pracovný deň oznámi kupujúcemu skutočnú dostupnosť tovaru, príp. alternatívy pre aktuálne nedostupný tovar. Kupujúci má v takom prípade právo zmeniť alebo zrušiť objednávku.

V prípade skladovej dostupnosti všetkých položiek objednávky, predávajúci vybaví objednávku postupom závislým od vybraného spôsobu platby. Pri platbe vopred bankovým prevodom predávajúci pristúpi k odoslaniu tovaru až po pripísaní plnej sumy objednávky na účet predávajúceho. Pri platbe v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru predávajúci pristúpi k odoslaniu tovaru ešte pred prijatím platby.

CENY TOVARU

Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie ani na platbu dobierkou. Tie sú uvedené v sekcii „Doručenie a platba“ a v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

MOŽNOSTI DOPRAVY

Kupujúci má pred odoslaním objednávky možnosť výberu spôsobu prevzatia objednávaného tovaru. Tovar sa štandardne doručuje len v rámci územia Slovenskej republiky. Doručenie do zahraničia je možné len po dohode s predávajúcim. Odoslanie rôznych objednávok v rovnaký deň od jedného kupujúceho na jednu adresu doručenia môže viesť k doručeniu tovaru z každej objednávky zvlásť, a teda aj k osobitnej fakturácii nákladov na dopravu pre každú objednávku zvlášť.

Predávajúci poskytuje tieto spôsoby prevzatia tovaru:

Osobný odber

je zdarma a realizuje sa v predajni na Švábskej ulici č. 1/A v Prešove v čase otváracích hodín tejto predajne po predchádzajúcom oznámení predávajúceho kupujúcemu o vychystaní objednaného tovaru

Slovenská pošta - Doporučený list 1. triedy

doručenie Slovenskou poštou na adresu určenú kupujúcim do 1 pracovného dňa od potvrdenia objednávky/platby predávajúcim v prípade potvrdenia objednávky/platby do 13:00, a do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky/platby predávajúcim v prípade potvrdenia objednávky/platby po 13:00

Zásielka môže byť doručená priamo kupujúcemu na ním určenú adresu alebo na miestnu poštu. Spôsob doručenia je spresnený v Poštových podmienkach Slovenskej pošty: „Doporučené zásielky doručuje SP na odovzdávacie miesto podľa adresy uvedenej na zásielke, s výnimkou zásielok väčších rozmerov (nad 38 x 30 x 5 cm), ktoré SP doručuje len na odovzdávacie miesta, kde doručovanie zabezpečuje motorizovaný doručovateľ.“ Ak si kupujúci zvolí tento spôsob dopravy, predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ho na iný spôsob dopravy, a to len v tom prípade, ak hmotnosť zásielky presahuje 2 kg alebo zásielka nespĺňa povolené rozmery stanovené Slovensku poštou.

Táto doprava je spoplatnená podľa tohto cenníka:

Hmotnosť zásielky Cena
Od (vrátane) Do bez DPH s DPH
0 g 100 g 2,27 € 2,72 €
100 g 500 g 2,62 € 3,14 €
500 g 1000 g 3,42 € 4,10 €
1000 g 2000 g 4,12 € 4,94 €


Slovenská pošta - Expres Kuriér na adresu

doručenie Slovenskou poštou na adresu určenú kupujúcim do 1 pracovného dňa od potvrdenia objednávky/platby predávajúcim v prípade potvrdenia objednávky/platby do 13:00, a do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky/platby predávajúcim v prípade potvrdenia objednávky/platby po 13:00

Táto doprava je spoplatnená podľa tohto cenníka:

Hmotnosť zásielky Cena
Od (vrátane) Do bez DPH s DPH
0 kg 1 kg 5,42 € 6,50 €
1 kg 3 kg 5,54 € 6,65 €
3 kg 5 kg 5,67 € 6,80 €
5 kg 10 kg 5,92 € 7,10 €
10 kg 15 kg 6,17 € 7,40 €
15 kg 20 kg 6,67 € 8,00 €
20 kg 25 kg 7,29 € 8,75 €
25 kg 30 kg 8,75 € 10,50 €
30 kg 40 kg 12,08 € 14,50 €
40 kg 50 kg 15,92 € 19,10 €
50 kg 75 kg 20,25 € 24,30 €
75 kg 100 kg 25,58 € 30,70 €
100 kg 125 kg 32,92 € 39,50 €
125 kg 150 kg 38,75 € 46,50 €
150 kg 200 kg 47,08 € 56,50 €
200 kg 250 kg 55,42 € 66,50 €
250 kg 300 kg 63,75 € 76,50 €

Slovenská pošta - Expres Kuriér na poštu

doručenie Slovenskou poštou na miestnu poštu podľa adresy určenej kupujúcim do 1 pracovného dňa od potvrdenia objednávky/platby predávajúcim v prípade potvrdenia objednávky/platby do 13:00, a do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky/platby predávajúcim v prípade potvrdenia objednávky/platby po 13:00

Táto doprava je spoplatnená podľa tohto cenníka:

Hmotnosť zásielky Cena
Od (vrátane) Do bez DPH s DPH
0 kg 1 kg 4,58 € 5,50 €
1 kg 3 kg 4,71 € 5,65 €
3 kg 5 kg 4,83 € 5,80 €
5 kg 10 kg 5,08 € 6,10 €
10 kg 15 kg 5,33 € 6,40 €
15 kg 20 kg 5,83 € 7,00 €
20 kg 25 kg 6,46 € 7,75 €
25 kg 30 kg 7,92 € 9,50 €
30 kg 40 kg 11,25 € 13,50 €
40 kg 50 kg 15,08 € 18,10 €
50 kg 75 kg 19,42 € 23,30 €
75 kg 100 kg 24,75 € 29,70 €

Slovenská pošta - Balík na adresu

doručenie Slovenskou poštou na adresu určenú kupujúcim do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky/platby predávajúcim v prípade potvrdenia objednávky/platby do 13:00, a do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky/platby predávajúcim v prípade potvrdenia objednávky/platby po 13:00

Táto doprava je spoplatnená podľa tohto cenníka:

Hmotnosť zásielky Cena
Od (vrátane) Do bez DPH s DPH
0 kg 5 kg 4,12 € 4,94 €
5 kg 10 kg 5,32 € 6,38 €

Slovenská pošta - Balík na poštu

doručenie Slovenskou poštou na miestnu poštu podľa adresy určenej kupujúcim do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky/platby predávajúcim v prípade potvrdenia objednávky/platby do 13:00, a do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky/platby predávajúcim v prípade potvrdenia objednávky/platby po 13:00

Táto doprava je spoplatnená podľa tohto cenníka:

Hmotnosť zásielky Cena
Od (vrátane) Do bez DPH s DPH
0 kg 5 kg 3,12 € 3,74 €
5 kg 10 kg 4,12 € 4,94 €

MOŽNOSTI PLATBY

Kupujúci má možnosť výberu spôsobu platby:

Platba vopred bankovým prevodom

Kupujúci uhradí sumu objednávky vopred (pred doručením tovaru) prevodom na bankový účet predávajúceho podľa pokynov uvedených v emailovej správe doručenej kupujúcemu ihneď po vytvorení objednávky. Predávajúci odosiela objednaný tovar kupujúcemu až po prijatí plnej sumy za prijatú objednávku.

Platba v hotovosti pri prevzatí tovaru

Platbu za objednaný tovar vykoná kupujúci v hotovosti pri prevzatí objednaného tovaru. Tento spôsob platby môže byť v závislosti od spôsobu dopravy spoplatnený.

Pri osobnom odbere tento spôsob platby nie je spoplatnený.

Pri spôsoboch dopravy „Slovenská pošta - Doporučený list 1. triedy“, „Slovenská pošta - Expres Kuriér na adresu“, „Slovenská pošta - Balík na adresu“, „Slovenská pošta - Expres Kuriér na poštu“ a „Slovenská pošta - Balík na poštu“ je dobierka obmedzená do sumy 500 € a je spoplatnená jednotnou sadzbou 0,96 € s DPH.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručná doba na zhotovenie veci na zákazku je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty. Reklamáciu na veci, ktoré sa rýchlo kazia, musí kupujúci uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe.

Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho v ktorejkoľvek predajni. Ak je však v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Miesto reklamácie je prevádzka na Švábskej ulici č. 1/A, Prešov 08005.

VRÁTENIE TOVARU – ODSTÚPENIE OD ZMLUVY BEZ UDANIA DÔVODU

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napríklad potraviny, ktorých obal spotrebiteľ otvoril alebo narušil alebo kozmetické výrobky, ktorých obal bol spotrebiteľom otvorený),

  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom). Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. Napríklad zakúpené oblečenie by mal kupujúci len vyskúšať, ale nemal by ho nosiť, a tovar by mal vrátiť s pôvodnými visačkami či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na esp@esp-loziska.sk) ak nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci (v prípade ak je fyzická osoba) oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu pre doručenie vrátane PSČ a e-mailovú adresu. Kupujúci (v prípade ak je právnická osoba alebo podnikateľ) oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, adresu na doručenie a e-mailovú adresu. Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy. Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode. Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom).

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbory cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.