Informácie o e-shope

ESP Ložiská
Švábska 1/A
08005 Prešov
Slovensko

Zavolajte nám:
0905 510 757

Fax:
051/77 32406

esp@esp-loziska.sk
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove oddiel: Sro, vložka čislo: 23215/P
IČO: 45509786

Sme platcami DPH.
IČ DPH: SK2023137919

Sídlo (adresa pre fakturáciu):
ESP Ložiská s. r. o.
Švábska 11557/1
Prešov 080 05
Slovensko

Prevádzka (adresa pre doručovanie):
ESP Ložiská s. r. o.
Švábska 1/A
Prešov 080 05
Slovensko

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK5311000000002926846607

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
Prešov 080 01